Galerie

Základové desky

Kromě úpravy terénu a bagrování gruntů nabízím i realizaci základové desky jako celkového projektu.

Terasy, opěrné zdi

Poskytuji kompletní výstavbu teras, opěrných zdí nebo venkovních betonových schodišť.

Zámkové dlažby

Nabízím kompletní zpracování zámkových dlažeb. Vybagrování a odvoz původního podloží, srovnání terénu, dovoz a příprava nového podloží/ kamenivo, zhutnění materiálu, betonování obrubníků, realizace schodů, pokládka zámkové dlažby, zásyp.

Jímky a domovní ČOV

Realizuji dodávku, vybagrování, přípravu podloží, uložení, zabudování a zasypání domovních ČOV a jímek.

Čištění pozemků

Zajišťuji čištění pozemků. Vyřezávání dřevin, trhání pařezů, bourání starých zdí či tarasů, odvoz a zajištění likvidace nechtěného materiálu a černých skládek, úpravu a finální rovnání terénu.

Oplocení pozemků

Realizuji oplocení pozemků z bloků. Mám zkušenost i s oplocením pozemku klasickým pletivem.

Zahradní jezírko