Služby

 

Zemní a výkopové práce pásovým minibagrem (3 tuny)

 • Terénní úpravy
 • Nakládání, převoz a rozhrnování materiálu
 • Výkopy inženýrských sítí a přípojek
 • Výkopy základů a sklepů rodinných domů
 • Výkopy bazénů, jezírek, jímek a čističek
 • Nakládání, převoz a rozhrnování materiálu
 • Bourání tarasů a plotů
 • Čištění pozemků

Stavební práce

 • Výstavba plotů, tarasů, teras, schodišť
 • Kompletní zpracování zámkové dlažby
 • Kompletní zpracování základových desek
 • Zpracování hrubé stavby domu
 • Obkladačské práce
 • Kompletní zabudování domovních ČOV

Kontejnerová doprava

 • Přeprava materiálu (hlína, suť, štěrk, písek, dřevo atd.)
 • Doprava stavebního materiálu
 • Pronájem suťových kontejnerů
 • Vyklízení budov a odvoz komunálního odpadu